بازدید از طرح های کارآفرینی اتباعِ مقیمِ استان یزد

بررسی خدمات و مشکلات کارگاه های فعال اتباع یزد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در بازدیدِ میدانی از کارگاه های تولیدی فعال شهر یزد و زارچ که توسط اتباعِ کارآفرین اداره می شود، خدمات، مشکلات و موانع آنها را از نزدیک بررسی کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، علی محسنی راد، در بازدیدِ میدانی از کارگاه های تولیدی فعال شهر یزد و زارچ که توسط اتباعِ کارآفرین اداره می شود، خدمات، مشکلات و موانع آنها را از نزدیک بررسی کرد و درخواست ها و نیازهای آنها را شنید و از تلاش های آنها برای رفع معزل بیکاری اتباع قدردانی کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، ضمن استقبال از سرمایه گذاری اتباع در طرح های کارآفرینی و تولیدی، تأکید کرد: اتباع و مهاجرین خارجی توانمند باید با مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور، به وظیفه خود را در ایجاد اشتغال برای سایر اتباع عمل کنند و مهارت آموزی به سایر اتباع در راستای نیازهای کشور افغانستان جهت بازگشت و ارائه خدمات به مردم خود را در مورد توجه قرار دهند.

بکارگیری تعدادی از اتباع معلول و ناشنوا در این کارگاه ها از نکات برجسته یکی از مراکز بود که مورد تجلیل قرار گرفت.

گفتنی است اتباع استان یزد، در زمینه های مختلف تولید کیف، پارچه، ظروف مسی و ... فعال هستند و به هموطنان ما و سایر اتباع خدمات می دهند.