بازدید از اداره مهاجرت و گذرنامه یزد

محسنی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و هیات همراه از اداره مهاجرت و گذرنامه بازدید کردند و از نزدیک در جریان فرایند ارائه خدمات قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ در جریان این بازدید سرهنگ موسوی ضمن تشریح خدمات مرکز مشکلات موجود در مسیر ساماندهی اتباع را  تشریح کردند .