اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد؛

🍃اطلاعیه تمدید دفترچه بیمه سلامت 🍃 

 

✅ کلیه پناهندگان جهت ثبت نام و دریافت دفترچه #بیمه #سلامت به دفتر پیشخوان د‌‌ولت شهرستان محل سکونت و در شهر يزد به خيابان هراتي _دفتر كارگزاري مركزي بيمه سلامت مراجعه نمایند.

 

✅ جزئیات قرارداد و موارد قابل اجراء به شرح ذیل می باشد: 

 

۱- مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ می باشد. لذا در راستای رعایت اصول بیمه ای و در نظر گرفتن تاریخ انقضای قرارداد ، پایان اعتبار دفترچه بیمه درمان کلیه #اقشار #آسیب #پذیر و #بیماران #خاص تا پایان۱۳۹۹/۱۲/۰۶ می باشد.

 

۲- حق سرانه اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص  به صورت رایگان و صرفا جهت هزینه های صدور دفترچه به مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال و کارمزد مصوب صدور برای دفتر پیشخوان به مبلغ ۳۶/۰۰۰ ریال پرداخت می گردد.

 

۳- حق سرانه مصوب اقشار غیرآسیب پذیر جهت یک سال برای هر نفر به مبلغ ۱۰/۶۸۰/۰۰۰ ریال به اضافه صدور دفترچه به مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال و کارمزد مصوب صدور برای دفتر پیشخوان به مبلغ ۳۶/۰۰۰ ریال می باشد.

 

۴- کلیه پناهندگان  ملزم به ارایه کارت آمایش معتبر یا برگ تردد معتبر می باشند. 

 

 

@omideatbayazd