تلاش همه جانبه اداره کل اتباع یزد در برگزاری انتخابات

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد بعنوان یکی از شعب انتخابات

فعالیت بعنوان یکی از شعب اخد رأی و بکارگیری مستقیم پرسنل و وسایط نقلیه این اداره در روز انتخابات، بخشی از تلاش های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در ایام انتخابات

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛

امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ساختمان اداری بعنوان شعبه اخذ رأی و تعدادی از پرسنل و وسایط نقلیه این اداره بصورت مستقیم جهت برگزاری انتخابات پرشور بکارگیری شده اند و مابقی امکانات و کادر اداره نیز بعنوان پشتیبان و آماده بکار می‌باشند.

شایان ذکر است مدیرکل امور تباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در همین شعبه رأی خود را به صندوق انداخت و طی بازدید و حضور از نزدیک، ضمن تکریم مراجعین، روند اقدامات و مشکلات احتمالی را بررسی و پیگیری نمود.