• قوانین و مقررات

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1  دریافت فایل پيش نويس قانون تشكل ها -- -- دانلود
  2 دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات - -- دانلود
  3 " دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز دفاتر فرعي گروههاي داراي پروانه فعاليت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمن ها در شهرستانها به استانداران " و فرمهاي مربوطه --  -- دانلود
  4 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
  و آئين نامه هاي اجرايي آن
  -- -- دانلود
  5 قانون و آیین نامه انتخابات ریاست جمهوری 1399 -- دانلود
  6 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 1399 -- دانلود
  7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1362 -- دانلود
  8 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1389 -- دانلود
  9 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1363 -- دانلود
  10 فلوچارت تاسیس  شعبه  احزاب در  استان 1402 -- دانلود
  11 فلوچارت تاسیس دفتر نمایندگی  احزاب در شهرستان ها 1402 -- دانلود
  12 --- --- -- --
 • آرشیو

          دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1  دریافت فایل پيش نويس قانون تشكل ها -- -- دانلود
  2 دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات - -- دانلود
  3 " دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز دفاتر فرعي گروههاي داراي پروانه فعاليت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمن ها در شهرستانها به استانداران " و فرمهاي مربوطه --  -- دانلود
  4 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
  و آئين نامه هاي اجرايي آن
  -- -- دانلود
  5 قانون و آیین نامه انتخابات ریاست جمهوری 1399 -- دانلود
  6 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 1399 -- دانلود
  7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1362 -- دانلود
  8 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1389 -- دانلود
  9 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1363 -- دانلود
  10 فلوچارت تاسیس  شعبه  احزاب در  استان 1400 -- دانلود
  11 فلوچارت تاسیس دفتر نمایندگی  احزاب در شهرستان ها 1400 -- دانلود
  12 --- --- -- --

          دفتر بحران

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1  شرح وظايف کارگروه تخصصي تشکلهاي مردم نهاد مديريت بحران كشور -- --  دانلود
  2   - -- --

           دفتر امور زنان و خانواده

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 سیاست های کلی خانواده ابلاغی رهبر انقلاب 1395 -- دانلود
  2 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب 1393 --  دانلود

           دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 شیوه نامه استقرار نظام انتقادات و پیشنهادها در استانداری 1401 --  دانلود
  2 -- -- -- --

          اداره کل پدافند غیرعامل

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 آئین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 1395 --  دانلود
  2 دستورالعمل الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری 1396 --   دانلود
  3 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 1395 -- دانلود
  4 -- -- -- دانلود

         دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 راهنمای روند تاسیس سمن ها ویژه متقاضی -- -- دانلود
  2 راهنمای روند تمدید سمن ها ویژه متقاضی -- -- دانلود
  3 صورتجلسه تاسیس- مجمع عمومی اعضا -- -- دانلود
  4 صورتجلسه تاسیس- مجمع عمومی امنا -- -- دانلود
  5 صورتجلسه تمدید -- -- دانلود
  6 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده- تغییرات و تمدید -- -- دانلود
  7 فرم گزارش عملکرد مالی و  اجرایی برای تمدید -- -- دانلود
  8 طراحی سربرگ برای تاسیس -- -- دانلود

           دفتر امور شهری و شوراها

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 -- دانلود
  2  قانون اصلاح موادی از قانون شوراها 1396 -- دانلود
  3 دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها 1394 -- دانلود
  4 -قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری 1390 -- دانلود
  5 قوانین اداری مالی و منابع درآمدی شهرداری ها 1387 -- دانلود
  6 قانون مدیریت پسماندها 1383 -- دانلود

           دفتر امور روستایی و شوراها

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 دستورالعمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی 1400 -- دانلود
  2 دستورالعمل پلاک گذاری دهیاری ها 1400 -- دانلود
  3 دستورالعمل حسابرسی دهیاری های استان 1400 -- دانلود
  4 دستورالعمل هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری 1400 -- دانلود
  5  شیوه نامه تشکیل کارگروه مشورتی مسئولین منتخب امور فنی دهیاریها 1399 -- دانلود
  6 دستورالعمل شبکه نظارت عالیه استانها بر پروژه های روستایی 1398 -- دانلود
  7 شیوه‌نامه ساماندهی و ایجاد بازارچه‌های محلی در روستا 1396 -- دانلود
  8 شیوه‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی 1396 -- دانلود
  9 ضوابط اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاریها به شرکت تعاونی دهیاریها 1395 -- دانلود
  10 ضوابط واگذاری پروژه های عمرانی و خدماتی دهیاریها به شرکت تعاونی دهیاری 1395 -- دانلود
  11 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها 1394 -- دانلود
  12 شیوه نامه ساماندهی ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاریها 1394 -- دانلود
  13 دستورالعمل توزیع اعتبارات ماده 58 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1393 -- دانلود
  14 شیوه نامه اجرایی دفن بهداشتی پسماندهای عادی در روستاهای کشور 1392 -- دانلود
  15 نحوه تعریف پروژه های عمرانی دهیاریها -- -- دانلود
  16 نحوه صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی در روستاهای توسط دهیاری‌ها 1387 -- دانلود

           دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک

  ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
  1 قانون جهش تولید مسکن 1400 -- دانلود
  2 آیین‌نامه اجرایی مطالعات جمع آوری آب های سطحی 1400 -- دانلود
  3 دستورالعمل نحوه توزیع و مصرف قیر برای آسفالت معابر شهرها 1400 -- دانلود
  4 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت 1398 -- دانلود
  5 آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 1397 --  دانلود
  6 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 1395 -- دانلود
  7 دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 1391 -- دانلود
  8 آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران 1384 -- دانلود
  9 قانون برگزاری مناقصات 1383 -- دانلود
  10 آیین نامه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1374 -- دانلود
  11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های آن 1374 -- دانلود