جلسه مشترک مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با مدیرکل اداره کار و رفاه اجتماعی

گشت مشترک اشتغال

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،جلسه ای مشترک بین مدیران کل امور اتباع و اداره کار برگزار و مقرر گردید برای جلو گیری از حضور اتباع در مشاغل ممنوعه به خصوص مواد غذایی و رستوران ها، گشت های مشترک به صورت روزانه و متناوب برگزار شود. بازنگری در مشاغل مجاز و صدور کارت کار جهت اتیاع مجاز، تداوم جلسات کمیته اشتغال ، عدم همکاری کارفرمایان ، هزینه های مرتبط ، اولویت بندی و تعیین محور از موضوعات مورد بحث با حضور کارشناسان مربوطه بود. در پایان دو طرف تاکید به استمرار و هدفمند نمودن گشت مشترک اشتغال با مشارکت همه دستگاههای مربوطه با محوریت استانداری داشتند.