مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:سعید پرویزی از عملکرد مثبت مدیریت آموزش و پرورش مهریز  در خدمت رسانی به اتباع خارجی تقدیر نموده وخواستار استمرار این خدمات در سال جاری گردید.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد هم در این دیدار ضمن خوشامدگوییدم استان و مسئولین با استقبال و میهمان نوازی از اتباع خارجی حاضر همانند یک شهروند ایرانی با آنان برخورد نموده و با سخاوتی که در وجود هموطنان ایرانی است علیرغم مشکلات فراوان و متعدد با آغوش باز و فراق بال اتباع خارجی را میزبانی می کنند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز  در این دیدار که معاون پشتیبانی مدیریت نیز حضور داشت انتصاب سعید پرویزی به سمت مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزدرا به وی تبریک گفت و بر آمادگی مجموعه آموزش و پرورش مهریز جهت همکاری با این اداره کل تاکید نمود.
سید علی کارآموز با ارائه گزارشی از روند خدمات ارائه شده به دانش آموزان اتباع گفت: با پیگیری های مجدانه صورت پذیرفته این مدیریت وهمنکاری اتباع استان توانستیم در کوتاه ترین مدت دبستان اتباع شهرستان را آماده بهره برداری قرار دهیم که این موضوع مورد تحسین مسئولین ارشد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گردید.
وی بر آمادگی کامل آموزش و پرورش شهرستان در انجام بهینه امور مربوط به دانش آموزان اتباع تاکید نمود.