نشست با مدیرعامل موسسه کنشگران توسعه فردا

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در دیدار مدیر عامل موسسه توسعه فردا با محسنی راد مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد نسبت به پروژه های در دست اقدام و کیفی نمودن اقدامات و ظرفیتهای موجود در حوزه های مختلف در مهمانشهرها و سطح استان مورد بحث قرار گرفت. خانم رحمانی مدیرعامل موسسه کنشگران توسعه فردا آخرین تصمیمات و برنامه های سال جدید جهت استان را مطرح و در ادامه محسنی راد خواستار جذب بیشتر حامیان بین المللی و توجه به اتباع و مهاجرین ساکن شهر و حاشیه شهرها و اختصاص تجهیزات پزشکی و حضور پزشکان بدون مرز و پشتیبانی با اولویت درمانی اتباع شد.