روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد خواستار تسریع در اتمام پروژه های عمرانی مدارس و افتتاح و بهره برداری از آنها در مهرماه سال جاری گردید

"سعید پرویزی "بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی استان جهت تسریع در اتمام و بهره برداری پروژه های مزبور که با مشارکت سازمان های بین المللی احداث گردیده ، تاکید نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی : سعید پرویزی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در نشست پیگیری تکمیل پروژه های عمرانی مدارس شهرستان های یزد و مهریز که با حضور دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش ،دکتر عارفی مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس و معاونین و کارشناسان ذیربط برگزار گردید ، بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی استان جهت تسریع در اتمام و بهره برداری پروژه های مزبور که با مشارکت سازمان های بین المللی احداث گردیده ، تاکید نمود . در پایان این نشست مقرر گردید اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس ، درخصوص رفع موانع موجود هماهنگی و اقدامات لازم بعمل آورد تا امکان ثبت نام دانش آموزان و بهره برداری مدارس مربوطه از مهرماه سالجاری فراهم گردد.