روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

جناب آقای دکتر ترحمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در پیامی ضمن تبریک آغاز سال نو از همکاری,زحمات و روحیه خستگی ناپذیر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در حسن انجام امور محوله تقدیر و تشکر کردند.