ساماندهی فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در دیدار محسنی راد مدیر کل با سرهنگ ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان با بیان ظرفیت همکاری دو جانبه ساماندهی فضای مجازی اتباع ومهاجرین خارجی و موارد مجرمانه از قبیل کلاهبرداری ، محتوای مستهجن ، ولنگاری و... مورد توافق قرار گرفت . در این نشست مقرر گردید با توجه به تخصص پلیس فتا مراتب با محوریت پلیس انجام و جلسات هماهنگی بصورت مستمر انجام شود.