حضور مدیرکل و کارشناسان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در سازمان ملی مهاجرت

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مدیر کل، معاون و کارشناسان اداره با حضور در سازمان ملی مهاجرت جلساتی با معاونین سازمان ملی مهاجرت نسبت به پیگیری امور محوله و هماهنگی و توجیه ماموریت‌ها ابلاغی برکزار گردید. همچنین در جلسه ای با حضور دکتر مبینی معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان ملی مهاجرت جمعبندی اقدامات مطرح و ایشان با تشریح کامل اهداف و سیاست‌های ساماندهی اتیاع در کشور مطرح و مقرر شد ضمن استفاده از همه ظرفیتهای استان ، برنامه جدید سازمان ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۳ موجب تسریع ماموریت و کاهش مشکلات موجود گردد.