گام بلند فرهنگی در سرای امید بهزیستی

بازدید مدیر کل امور اداره اتباع و مهاجرین خارجی از مرکز کودکان کار بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد مدیر کل اداره اتباع با حضور در مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی، ضمن خسته نباشید به مدیران، از این مرکز بازدید نمود. متولی پور معاونت اورژانس‌ اجتماعی ضمن خوشامدگویی به محسنی راد و کارشناسان اداره اتباع، گزارشی از مرکز سازماندهی کودکان ارائه کردند. در ادامه ایشان از توانایی این مرکز برای آموزش و فعال کردن رشته های گوناگون جهت کسب مهارت و ایجاد مشاغل خانگی و خبر داد. ایشان در پایان اضافه کرد: انشاالله با همکاری اداره اتباع این مرکز رونق بیشتری بگیرد. در ادامه محسنی راد افزود: امیدواریم گام بلندی در کار فرهنگی و جامعه پذیر کردن خانواده های اتباع مجاز انجام بدهیم و باید سواد آموزی و مهارت آموزی نوجوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب کمک های بین المللی را داشته باشیم .