بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد از اداره کل و اردوگاه مراقبتی اتباع استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد :علی محسنی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و هیات همراه از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز و اردوگاه مراقبتی طرد اتباع غیرمجاز استان البرز بازدید نمود. همچنین با جلسات مشترک با حضور مدیران کل ادارات اتباع استانهای البرز و یزد و کارشناسان مربوطه در حوزه های ساماندهی اتباع ، امورات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تبادل‌نظر و انتقال تجارب خوبی صورت گرفت . همچنین در بازدید از اردوگاه مراقبتی شهید وکیلی زاده که همزمان با بازدید سردار آهوند فرمانده محترم انتظامی استان البرز بود نحوه طرد اتباع غیر مجاز طرح و مورد بحث قرار گرفت.