اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

بازدید اعضای ستاد سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از پایگاه سنجش تخصصی

پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان ، پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از مسئولین و کارشناسان مراکز بهداشت ، بهزیستی و آموزش و پرورش از پایگاه سنجش تخصصی بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان ،  پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از مسئولین و کارشناسان مراکز بهداشت ، بهزیستی و آموزش و پرورش از پایگاه سنجش تخصصی بازدید نمودند.
پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی و دبیر ستاد طرح سنجش گفت: در فرایند سنجش سلامت ، دانش آموزان در زمینه های بینایی، شنوایی، قد و وزن، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی، اختلال رفتاری، گفتاری و اوتیسم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.ایشان افزودند کار سنجش سلامت کودکان در دو مرحله ارزیابی اولیه و تخصصی انجام خواهد شد. در مرحله مقدماتی ارزیابی های بهداشتی ، بینایی، شنوایی ، آمادگی تحصیلی ، پایش رشدی ، ارزیابی اختلالات گفتاری ، دهان ودندان ومعاینات پزشک عمومی بررسی می شود و درصورتی که کودک درهریک ازمراحل ارزیابی موفق به کسب نمره لازم نشود برای ارزیابی تخصصی معرفی می گردد. دراین مرحله نوآموزانی که نیاز به ارزیابی تخصصی نداشته باشند پس از انجام معاینات به دبستان مورد تقاضای ثبت نام خود معرفی می شوند.
در این بازدید مشکلات مرتبط با ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی و شرکت آنها در طرح سنجش سلامت  ، طرح و  مورد بررسی قرار گرفت.