روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

🔹اطلاعيه🔹
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:
اتباع افغانستانی دارای نوزاد ۰ تا ۶ ماه ساکن در شهر یزد که در منزل زایمان داشته و یا تست شنوایی نوزاد خود را انجام نداده اند و همچنین اتباع افغانستانی دارای فرزند ۳ تا ۵ سال با همراه داشتن کارت آمایش جهت غربالگری رایگان تست شنوایی نوزاد خود میتوانند :

از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ آذر و همچنین ۲۷و۲۸ آذر ساعت ۱۱ تا ۱۴ به پایگاه سلامت ابن سینا و در تاریخ ۲۳تا ۲۶ آذر ساعت ۱۱ تا ۱۴ به پایگاه سلامت خوارزمی مراجعه نمایند.

تمامی مراحل غربالگری از جمله تست اولیه. هزینه پزشک متخصص گوش و حلق و بینی و درصورت نیاز تامین سمعک  رایگان می باشد.