روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با مدیر کل کمیته امداد استان یزد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در این دیدار به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی به ویژه حمایت از اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی اشاره کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی : محمد شجاعان مدیر کل کمیته امداد استان و هیات همراه با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی دیدار و گفتگو نمودند.
سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اتباع خارجی مقیم استان پرداخت  و به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی به ویژه حمایت از اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی اشاره کرد .
در این جلسه پیرامون برنامه های کاری ،طرح های مشترک و راه اندازی مرکز نیکوکاری اتباع خارجی در راستای ارتقاء خدمات ارائه شده به اقشار آسیب پذیر به بحث و تبادل نظر پرداختند.