روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ جلسه مجازی مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور با حضور جناب آقای دکتر محمودی محل اداره کل ‌امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار گردید.
در ابتدا مهدی محمودی مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، نسبت به تشریح اهداف نشست اشاره و در ارتباط با بررسی اقدامات و عملکرد سال جاری و بیان دیدگاهها و برنامه های مشترک سال آتی، به بیان موارد و اقدامات صورت گرفته در سالجاری پرداخت و افزود تثبیت هویت و صدور تذکره الکترونیک برای اتباع افغانستانی، تمدید روادید گذرنامه های خانواری، برگزاری طرح آمایش ۱۵، اعطای شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و افزایش سهمیه بیمه سلامت پناهندگان و...  از مهمترین اقدامات اداره کل در سالجاری بوده است.
در ادامه جلسه تعدادی از مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور به ارائه گزارش عمکرد سالجاری و در ادامه مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند