روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، دکتر ریاحی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این دیدار صمیمی ضمن تبریک انتصاب سعید پرویزی به سمت مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد, به بیان نکاتی در خصوص اشتغال اتباع خارجی پرداخت.