جلسه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با خیرین اتباع شهرستان اردکان

خیرین اتباع به هموطنان بی بضاعت خود یاری رسانند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه ای با حضور مدیرکل امور اتباع و مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری، دادستان شهرستان اردکان و خیرین اتباع اردکان بزرگرار شد. محسنی راد ضمن تشریح روند تشکیل انجمن های خیریه اتباع، از خیرین اتباع خواست تا هرچه سریع تر انجمن خیریه با همکاری ومشارکت همه اتباع ومهاجرین راه اندازی و در راستای محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیر افغانستانی اقدام لازم معمول نمایند. سپس آقای دشتکیان دادستان محترم شهرستان اردکان ضمن تاکید براجرای دقیق قوانین در خصوص انجمن حمایت از زندانیان با محکومیت مالی خرد توضیحاتی ارائه نموند. در ادامه آقای علوی نیا مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری از تعامل و عدم اقدامات تنش زا بین اتباع افغانستانی و ایرانی در جهت تأمین امنیت و آرامش جامعه صحبت و از ریش سفیدان و مولوی ها و متنفذین توجه به جوانان توجیه و نظارت برآنها و توحه ویژه به موارد امنیتی و تهیدات و توطئه های دشمن در فضای مجازی تاکید کردند. در پایان ضمن پاسخ به سوالات حاضرین مقرر شد جلسات استمرار داشته باشد.