مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

حمایت استانداری یزد از ورزش اتباع افغانستانی مقیم

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد گفت: این اداره‌کل بیش از گذشته از گسترش و توسعه ورزش در رشته‌های مختلف بین اتباع افغانستانی مقیم‌ استان یزد حمایت می‌کند.

ابوالفضل خوشنویس دوشنبه‌شب در نشستی با جمعی از نمایندگان جامعه ورزشی مهاجران افغانستانی مقیم یزد افزود: این اداره‌کل بیش از گذشته از گسترش ورزش در رشته‌های مختلف در بین اتباع افغانستانی مقیم‌ استان حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه عقل سالم در بدن سالم است به اهمیت ورزش در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود اشاره کرد و ادامه داد: برای تحقق و تقویت ورزش نسبت به برنامه‌ریزی مستمر و مدون با جلب همکاری سایر مجموعه‌ها در استان اقدام می‌شود.

این مسئول همچنین در جلسه‌ای دیگر با قدردانی از تلاش اعضای شورای مهمانشهرهای استان برای اعضا آرزوی موفقیت کرد و گفت: اعضا شورا، نماینده منتخب تمام ساکنان هستند و نقش شورا بسیار مهم و اساسی است.

خوشنویس ادامه داد: اعضای شورای مهمانشرها دارای وظایفی هستند که انجام ان می توان به موفقیت و دستیابی به برنامه‌ها، رشد و توسعه و در نهایت باید موجب رضایتمندی افراد مهمانشهرها منجر شود. 

در این نشست حاضران به طرح دیدگاه‌های خود در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پرداختند و همکاری و پیگیری برای تحقق اهداف را خواستار شدند.