روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان اشکذر

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به مناسبت چهلمین سال برگزاری نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان اشکذر شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: "سعید پرویزی" مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد روز جمعه چهارم مرداد ‌ماه‌ به مناسبت چهلمین سال برگزاری نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی ایران با حضور  در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه این شهرستان شرکت کرد.
سعید پرویزی به پاسخگویی به سوالات مردمی در میز خدمت فراهم شده در محل نمازجمعه با موضوع اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان پرداخت.