جلسه تکریم و معارفه نماینده دادگستری استان در اداره کل امور اتباع و مهاجرین

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در ابتدای دومین جلسه کارگروه فرعی اتباع و مهاجرین خارجی استان در سال جدید با حضور اعضاء و علوی نیا مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری یزد، از زحمات و تلاش‌های چند ساله سید مهدی همایونی معاون قضایی دادگستری استان تقدیر و علی باقرپور معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب یزد بعنوان نماینده دستگاه قضایی در کارگروه فرعی اتباع استان و قاضی شورای حل اختلاف اداره کل اتباع ومهاجرین خارجی استانداری یزد معارفه گردید.