روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

گزارش تصویری از نمایشگاه عکس با موضوع چهل سال خدمات ج.ا.ا به پناهندگان به مناسبت روز جهانی پناهنده