نشست هم اندیشی با رئیس و اساتید دانشگاه آزاد مرکز استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در این نشست که با حضور دکتر دهقانی رئیس دانشگاه آزاد و تعدادی از اساتید این دانشگاه برگزار شد مشکلات دانشجویان خارجی و راههای شناخت دانش آموزان اتباع با دانشگاه و راههای جذب در مراکز آموزش عالی مورد بحث قرار گرفت. محسنی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، با بیان نیاز ها و ظرفیتها،خواستار همکاری بیشتر و استمرار جلسات و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی شد.