نشست با بخشدار بخش مرکزی یزد با موضوع ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در این جلسه ابوالقاسمی بخشدار بخش مرکزی به بیان نارضایتی مردمی از حضور اتباع خصوصا در حوزه آموزش و مدارس و همچنین سکونت و جمعیت قابل توجه از اتباع استان در این بخش اشاره و تاکید به ضرورت ساماندهی نمود. محسنی راد مدیرکل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری یزد ضمن تشکر از همکاری و خدمات بخشداری مرکزی موارد و سیاستهای ابلاغی تبیین و خواستار برگزاری جلسه ساماندهي اتباع با حضور مسئولین استان و بخش در بخشداری شد .