روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

مراسم کلنگ زنی آموزشگاه 12 کلاسه پیامبر اعظم زارچ

با پیگیری های بعمل آمده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی آموزشگاه 12 کلاسه در زمینی به مساحت 2500 متر مربع با زیر بنای 1200 متر با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره نوسازی استان با اعتباری بالغ بر مبلغ 10 میلیارد تومان احداث خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:مراسم کلنگ زنی آموزشگاه پیامبر اعظم با حضور امام جمعه زارچ ، فرماندار شهرستان یزد ، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، نماینده ستاد اجرایی بنیاد برکت و دیگر مسئولین استانی و منطقه ای در زارچ برگزار شد.

با پیگیری های بعمل آمده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی آموزشگاه 12 کلاسه در زمینی به مساحت 2500 متر مربع با زیر بنای 1200 متر با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره نوسازی استان با اعتباری بالغ بر مبلغ 10 میلیارد تومان احداث خواهد شد.