گزارش تصویری

حضور پرشور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در راهپیمایی مردمی روز جهانی قدس

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد. محسنی راد مدیرکل امور اتباع و جمع پرشور اتباع و مهاجرین خارجی یزد و مردم مهمانشهرها و شهرستان های یزد صبح امروز همراه با ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و تشیع پیکر مطهر دوتن از شهدای عملیات تروریستی راسک که بر دوش مردم شهید پرور یزد تشیع شدند شرکت نمودند. مراسم راهپیمایی امروز رنگ بوی دیگری داشت و با شعار مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از ایادی و گروهک های دست نشانده صهیونیست در جنوب شرق اعلام داشتند. مولوی ها وبزرگان اتباع ضمن ابراز همدری با مردم مقصر این حادثه را اسرائیل دانسته و این حادثه را محکوم کردند