جلسه بررسی مسائل و مشکلات محلات حاشیه نشین شهر یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، این جلسه؛ باحضور محسنی راد مدیرکل اداره امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری و فاطمه کارگران بافقی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و محمد باقر پارسائیان عضو شورای اسلامی شهر یزد و سایر دستگاه های دارای ماموریت پیرامون مسائل و مشکلات محلات حاشینه نشین شهر یزد در محل شورای اسلامی شهر یزد برگزار شد. در این جلسه ابتدا مسائل و مشکلات توسط مردم محله ارائه و پیشنهادهایی مطرح و محسنی راد توضیحاتی در خصوص وضعیت اتباع و مهاجرین استان ارائه و خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها در محلات هدف شد و مردم محلی نیز با شناسایی ظرفیت های داخل محله مشکلات محله را احصا و به مسئولین منتقل کنند.