روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

جلسه آموزشی پيشگيري ، مراقبت  و اطلاع رساني کرونا ویروس در روز شنبه مورخ نهم فروردين جهت جمعي از معمتدين،ريش سفيدان و روحانيون اتباع خارجي برگزار شد. 

 
در اين جلسه مطالب آموزشی درخصوص ویروس کرونا، تعریف موارد مشکوک بیماری،راه های انتقال و پیشگیری و موارد نیازمند ارجاع به درمان و نيز ضرورت اطلاع رساني به آحاد مردم و توصيه به در خانه ماندن از سوي معتمدين ارائه شد.
 
همچنین در مورد تسهیلات ویژه استان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مهاجرین خارجی و اجرای طرح غربالگری بیماری کرونا در بین مهاجرین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی توضیحات لازم ارائه گردید.
 
در این جلسه ، علما، معتمدین و ریش سفیدان حاضر قول همکاری در اطلاعرسانی به کلیه مهاجرین و تشکیل کمیته های مردمی برای کمک به کاهش آسیب های این ویروس خطرناک را دادند.