تدوین اطلس مشاغل اتباع خارجی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه ای به ریاست استاندار محترم و معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری و با حضور مدیران زیر مجموعه و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، معاون اشتغال مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده اداره کل اطلاعات استان به منظور تدوین اطلس مشاغل اتباع خارجی برگزار گردید. در این جلسه که دومین نشست بود با هدف ساماندهی هرچه بهتر سکونت و اشتغال اتباع خارجی در استان و از بین بردن بستر و زمینه های زیست غیر قانونی آن ها و لزوم تهیه و تدوین اطلس مشاغل اتباع خارجی به منظور هدایت راهبردی ظرفیت ها و توانمندی های آنان در مسیر شغلی مناسب و رفع نیازمندی های بازار کار بر اساس صنوف مختلف خدماتی، ساختمانی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و ... بر مبنای مهارت ها و تخصص های نیروی کار خارجی تشکیل گردید نیازسنجی مشاغل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.