روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
نشست  ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی(کمیته راهبری و همبستگی اجتماعی مهاجرین واتباع خارجی  شهرستان یزد) با موضوع آموزش با حضور سید محمد رستگاری فرماندار یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ونمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ،فرماندهی انتظامی و دیگر اعضا برگزار شد.
 
سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد در این جلسه اظهار داشت: ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی طبق چهارچوبی مشخص باتوجه به قوانین، دستورالعمل وسیاستها بصورت گام به گام و تدریجی وبا هماهنگی دستگاهای ذیربط با اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی در حال انجام است وطبق گزارش های ارائه شده نتایج مطلوبی را هم داشته است.
 
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه :برنامه ریزی و اجرای مباحث آموزش اتباع خارجی در حوزه مسائل بهداشتی، اجتماعی-فرهنگی و تکالیف شهروندی و نیز آموزش اتباع ایرانی در تعامل سازنده و قانونی و کاهش تعارضات فرهنگی - اجتماعی بمنظور بسترسازی همزیستی مسالمت آمیز جامعه پناهنده و پذیرنده، با همکاری، مشارکت و هم افزایی دستگاه‌های  مربوطه از اهم واجبات و فوریتهای جامعه دانست