مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد مطرح نمود:

برگزاری دوره های نهضت سواد آموزی ویژه اتباع خارجی دارای کارت آمایش در استان

دوره های سه جانبه نهضت سوادآموزی با مشارکت اداره کل آمور اتباع و مهاجرین خارجی، سازمان نهضت سواد آموزی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان ریلیف اینترنشنال در استان برنامه ریزی شده است که اتباع خارجی دارای کارت آمایش می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:امین الریا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد دیدار و گفتگو نموند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ضمن تقدیر از فعالیت های سوادآموزی استان، در راستای آموزش به اتباع افغان با توجه به حسن همجواری کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد:  دوره های سه جانبه نهضت سوادآموزی با مشارکت اداره کل آمور اتباع و مهاجرین خارجی، سازمان نهضت سواد آموزی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و همچنین سازمان ریلیف اینترنشنال در استان برنامه ریزی شده است که اتباع خارجی دارای کارت آمایش می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

در ادامه معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: با حمایت مالی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان زمینه  آموزش نهضت برای 250 نفر( 100 نفر سواد آموزی و 150 نفر دوره انتقال) و نیز با حمایت مالی سازمان ریلیف اینترنشنال زمینه آموزش برای 600 نفر (400 نفر دوره سواد آموزی و 200 نفر دوره انتقال ) اتباع خارجی در سال جاری فراهم گردیده است   

متقاضیان واجد شرایط (10 تا 49 سال) می توانند حداکثر تا تاریخ 10/08/99 ، با مراجعه به ادارات نهضت سواد آموزی شهرستان ها نسبت به ثبت نام در دوره های مذکور اقدام نمایند.