جلسه مابين مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بامدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی استان یزد

بررسی مشکلات و وضعیت اتباع زندانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،جلسه ای با حضور کارشناسان مربوطه ما بین این دو اداره کل برگزار شد و مشکلات و پیشنهادات تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد با پیگیری هر دو اداره از مراجع استانی و کشور جهت انجام اقدامات تأمینی و حمایتی و آموزشی زندانیان تسریع شود. پیگیری کمک‌های بین المللی و مشارکت نهادهای مردم نهاد و خصوصآ خیرین اتباع از دیگر موضوعات مورد بحث بود.