به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد

خانم فداکار ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای مجدانه مدیریت و کارکنان اداره کل امور اتباع و شرایط سخت کاری پرسنل بدلیل پاسخگویی و ارائه خدمات به جمعیت قابل توجه روزانه اتباع خارجی حمایت های لازم را از فعالیت ها و ماموریت های اداره کل امور اتباع حائز اهمیت خواندند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، "اکرم فداکار" معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در معیت "سید حسین دشتی" مدیرکل اداری و مالی، از بخش های مختلف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  بازدید و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت..
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این دیدار ضمن عرض خیرمقدم و  بیان جایگاه سازمانی و  وضعیت حضور اتباع خارجی و ماموریتهای این اداره کل  توضیحاتی را ارائه نمودند.
سعید پرویزی در ادامه به بیان موضوعات و مسائل  اداری، استخدامی و رفاهیات  کارکنان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  پرداختند و خواستار رسیدگی به موضوعات مطروحه شد.
خانم فداکار  نیز ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای مجدانه مدیریت و کارکنان اداره کل امور اتباع و شرایط سخت کاری پرسنل بدلیل پاسخگویی و ارائه خدمات به جمعیت قابل توجه روزانه اتباع خارجی حمایت های لازم را از فعالیت ها و ماموریت های اداره کل امور اتباع حائز اهمیت خواندند.