در حاشیه ماموریت و بازدید از بخش های مختلف مدیریت اتباع خارجی در استان خراسان رضوی صورت گرفت:

بازدید مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی یزد از ایستگاه مرزی دوغارون

 ماموریت و بازدید ابولفضل خوشنویس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد از بخش های مختلف مدیریت اتباع خارجی در استان خراسان رضوی