روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

اولین نشست هماهنگی ساماندهی امور اتباع خارجی با حضور نمایندگان فرمانداریهای استان در اداره کل امور اتباع خارجی استانداری یزد برگزار گردید.

.

       به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،  بمنظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی امور پناهندگان ، اولین نشست هماهنگی و بررسی راهکارهای حل مسائل اتباع استان یزد با حضور کارشناسان اتباع خارجی فرمانداری ها به ریاست مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، برگزار گردید.

در این جلسه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به ضرورتهای اتخاذ شیوه های مناسب در خصوص ساماندهی امور اشتغال و اسکان اتباع مجاز و نیز اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش  تردد و حضور اتباع غیر مجاز استان یزد اشاره کرد و  اظهار داشت: تاکید مدیریت ارشد و همه مسئولین استان بر ساماندهی امور اتباع خارجی است و در این راستا این اداره کل ، درحال برنامه ریزی هایی با هماهنگی مدیران دستگاهها و فرمانداران شهرستان های استان، جهت شناسایی و رفع مسائل مبتلابه ، می باشد.

"سعید پرویزی " با تاکید بر ضرورت تحکیم تعاملات بین بخشی ، از ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، شهرداری ها و نیروی انتظامی ، بعنوان دستگاهها و نهادهای  موثر در زمینه ساماندهی امور اشتغال اتباع خارجی نام برد و خواستار برگزاری مداوم کارگروه های ساماندهی امور اتباع خارجی توسط فرمانداران و تقویت گشت های ساماندهی با محوریت فرمانداری در شهرستان ها  گردید.

   در ادامه این نشست ، کارشناسان اداره کل امور اتباع خارجی استانداری جهت آشنایی هر چه بیشتر نمایندگان فرمانداری ها با دستورالعمل های مرتبط ، به تشریح موضوعات و شیوه نامه های جدید  و تبادل تجربیات خود پرداختند.