مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاداری یزد تاکید کرد:

اجرای پروژه های آموزشی، معیشتی و بهداشتی به منظور حمایت از پناهندگان آسیب پذیر در سالجاری

جلسه بررسی روند اجرای پروژه های مشترک با سازمان ریلیف اینترنشنال و نیازهای پناهندگان در سال 2020 با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ،مدیر کشوری سازمان ریلیف اینترنشنال و مدیر عامل موسسه کنشگران توسعه پارس در کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه بررسی  روند اجرای پروژه های مشترک با سازمان ریلیف اینترنشنال و نیازهای پناهندگان در سال 2020  با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ،مدیر کشوری سازمان ریلیف اینترنشنال و مدیر عامل موسسه کنشگران توسعه پارس در کشور  برگزار شد.
در این جلسه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص حضور ، معیشت و شرایط آموزش و بهداشتی  اتباع و مهاجرین خارجی به بیان درخواست ها و نیازهای ضروری جامعه اتباع خارجی به ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت .وی همچنین از اجرای طرح های آموزشی و معیشتی جدید ، با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و سازمان ریلیف اینترنشنال خبر داد.