نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با فرماندهی انتظامی استان یزد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد، از فرمانده و کارکنان حوزه اتباع و مهاجرین این نیرو تقدیر و قدردانی کرد.

در این جلسه سردار عباسعلی بهدانی فر فرمانده نیروی انتظامی استان یزد به بررسی مشکلات ناجا در این حوزه پرداخت.

علی محسنی راد ؛ مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به همکاری خوب و تعامل مطلوب نیروی انتظامی با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در بحث ستاد ساماندهی اتباع خارجی به ویژه دستگیری و طرد غیرمجازین اشاره نمود و حضور نیروهای خدوم و تلاشگر نیروی انتظامی را روحیه بخش و امنیت بخش در جامعه تلقی کرد.

در ادامه در خصوص همکاریهای دو جانبه، مامورین بدرقه و... بحث و تبادل نظر گردید.