با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد صورت گرفت؛

بازدید میدانی از مهمانشهر شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ محسنی راد مدیر کل این اداره با سفر به شهرستان میبد به صورت میدانی از مهمانشهر مهاجر میبد بازدید کرد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در این بازدید در جریان آخرین وضعیت خدمات رسانی در زمینه های بهداشتی ، آموزشی و فرهنگی به مهاجرین افغانستانی ساکن در این مهمانشهر قرار گرفت. 

وی ضمن بررسی مشکلات، دستورات لازم جهت رفع عاجل مشکلات و خدمت رسانی شایسته به مهاجرین را صادر کرد.