وزیع دفترچه های سپرده گذارای اتباع خارجی در استان یزد آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد مدیر کل اداره گفت:دفترچه های سپرده گذاران اتباع خارجی استان یزد که در ماه های گذشته در این طرح شرکت نموده اند ، در اختیار دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان جهت توزیع قرار گرفت. وی افزود:دفترچه های فوق دارای مهلت شش ماهه بوده که پس از بررسی وضعیت فرد، قابل تمدید می‌باشد. محسنی راد گفت:ضریب امنیتی این دفترچه ها با توجه به استفاده از کاغذ چاپ پول و وجود بارکد امنیتی،شماره سریال،مهر برجسته،امضا و مشخصات فردی تبعه بسیار بالا و غیر قابل جعل می‌باشد. همچنین وی افزود : افرادی که دفترچه سرمایه گذاری را دریافت نموده اند در اولویت واگذاری کارتهای هوشمند قرار خواهند گرفت و کارتها و دفترچه بصورت همزمان تحویل اتباع خواهد گردید.