روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با مدیر کل بهزیستی استان

سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اتباع خارجی مقیم استان پرداخت و به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی به ویژه حمایت از اقشار آسیب پذیر و معلول اتباع خارجی اشاره کرد . و از حمايتها و خدمات رساني بهزيستي به اتباع خارجی قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی : دکتر عطابخش مدیر کل بهزیستی  استان و با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی دیدار و گفتگو نمودند.

سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اتباع خارجی مقیم استان پرداخت  و به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی به ویژه حمایت از اقشار آسیب پذیر و معلول اتباع خارجی اشاره کرد . و از حمايتها و خدمات رساني بهزيستي به اتباع خارجی قدرداني كرد.

دکتر عطابخش در ادامه با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در پذيرش پناهندگان از لحاظ كمي و كيفي در دنيا مقام اول را دارد، اظهار داشت: بهزيستي نيز از اين موضوع بي بهره نيست و اتباع افغان نيز از جامعه هدف بهزيستي مي باشد.

وی گفت: سازمان بهزیستی از سازمان هایی است كه در راستای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) تجارب زیادی را كسب كرده است و یزد نیز به عنوان استانی باسابقه توانسته اقدامات خوب و موثری را در این زمینه انجام دهد.
 

در این جلسه پیرامون برنامه های کاری ،طرح های مشترک و ساماندهی کودکان کار به بحث و تبادل نظر پرداختند.