روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با فرماندهی انتظامی شهرستان مهریز

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مهریز ، از فرمانده و سایر کارکنان این نیرو تقدیر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مهریز  ، از فرمانده و سایر کارکنان این نیرو تقدیر و قدردانی کرد.

این دیدار که به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی در معیت فرماندار شهرستان انجام شد؛ سعید پرویزی ؛ مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به همکاری خوب و تعامل مطلوب نیروی انتظامی  با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در بحث ستاد ساماندهی اتباع خارجی به ویژه دستگیری و طرد غیرمجازین اشاره نمود و حضور نیروهای خدوم و تلاشگر نیروی انتظامی را روحیه بخش و امنیت بخش در جامعه تلقی کرد.

در این جلسه به بررسی مشکلات ناجا در برخورد با کنترل عبور و مرور قاچاقچیان انسان پرداخته شد و از مسیر های تردد اتباع خارجی بازدید به عمل آمد.