روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

نشست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی

سعید پرویزی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل سازمان جهاد کشاورزی در اجرای طرح های ساماندهی اشتغال اتباع خارجی افزود تعاملات بین جهاد کشاورزی و اداره کل امور اتباع می تواند این فعالیت ها را اثر بخش تر کند

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: سعید پرویزی مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد  با حضور در سازمان جهاد کشاورزی استان با سید جمال سجادی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار و گفتگو نموند.

سعید پرویزی در این دیدار به تشریح وضعیت اشتغال اتباع خارجی  در گلخانه های استان علی الخصوص در دو شهرستان یزد و اشکذر پرداخت و به پاره ای از مشکلات و چالش ها در زمینه اشتغال ، امنیت و اقتصاد استان در این زمینه اشاره نمود .

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از  همکاری و تعامل سازمان جهاد کشاورزی  در اجرای طرح های ساماندهی اشتغال اتباع خارجی افزود تعاملات بین جهاد کشاورزی و اداره کل امور اتباع  می تواند این فعالیت ها را اثر بخش تر کند

در این جلسه اهم موارد ارتقاء هماهنگی و تعامل بین دستگاهی و  تدوین راه کارهای اجرایی موثردر تشدید گشت بازرسی اشتغال اتباع خارجی در گلخانه ها  مورد بررسی قرار گرفت.