روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

نشست مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد با دكتر زيني وند استاندار كرمان

مهندس خوشنويس با اشاره به سوابق ارزنده آقاي دكتر زيني وند در سه استان يزد،كرمان و سيستان و بلوچستان بر ضرورت تعامل هر چه بيشتر سه استان در ساماندهي و مديريت اتباع خارجي با بهره گيري از تجربيات استان ها تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد: نشست مهندس ابوالفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد با دكتر علي زيني وند استاندار كرمان به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ريزي جهت اقدامات مشترك در ساماندهي اتباع خارجي در مركز و جنوب شرق كشور برگزار شد.

دکتر زینی وند در اين جلسه گفتند: برای ساماندهی اتباع باید بین هویت و تابعیت تفکیک قایل شویم. تابعیت در هر کشوری دستورالعملهای خاصی دارد و تابع قوانين حاکم بر کشور است و بر ضرورت تدوين طرح جامع ساماندهي اتباع و مهاجرين خارجي در مركز و جنوب شرق كشور تاكيد نمود.

در ادامه مهندس خوشنويس با اشاره به سوابق ارزنده آقاي دكتر زيني وند در سه استان يزد،كرمان و سيستان و بلوچستان بر ضرورت تعامل هر چه بيشتر سه استان در ساماندهي و مديريت اتباع خارجي با بهره گيري از تجربيات استان ها تاكيد كرد.