نشست با مدیرعامل موسسه پوشش روشن یاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در دیدار مدیر عامل موسسه پریا با محسنی راد مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد فرصت‌های همکاری در حوزه های مختلف در مهمانشهرها و سطح استان مورد بحث قرار گرفت. خانم تاجر مدیر عامل موسسه پریا نیز با تشریح پروژه با موضوع مهارت آموزی اتباع و شناسایی نیازها و نحوه اجرا و شرکای طرح پرداخت . در پایان محسني راد انتظارات استان در اجرای طرح در مدت تعیین شده را خواستار شد.