نشست با فرماندار شهرستان زارچ با موضوع ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در این جلسه زیباییان فرماندار شهرستان زارچ به بیان لزوم ساماندهی و کاهش جمعیت اتباع و مشکلات دانش آموزی ،خدمات درمانی و سکونت اتباع موارد مورد بحث قرار گرفت ‌. در پایان مقرر شد واگذاری زمین و پیگیری ساخت مرکز درمانی توسط سازمان های بین المللی ، احصاء نیاز واقعی نیروی کار ، تعدیل جمعیت توسط دو طرف پیگیری و انجام شود.