روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  : طرح آمایش 14 اتباع افغانستانی و طرح هویت 13 اتباع عراقی مقیم استان یزد ازتاریخ 7 خرداد ماه 98  به مدت 75 روز  اجرا خواهد گردید . که در راستای قانونمند نمودن حضور، اقامت و تردد پناهندگان دارنده کارت های آمایش معتبر ساکن در استان، تمامی دارندگان مدارک آمایش 13 و هویت 12 دارای اعتبار تا 31 خرداد 98  می بایست  با مراجعه به دفاتر خدمات اتباع خارجی مربوطه خود  نسبت به دریافت نوبت جهت شرکت در طرح مذبور اقدام نمایند.

1- مشمولین طرح :
- دارندگان کارت هویت 12 و آمایش 13
- دارندگان برگ تردد معتبر اصلاحات و تغییرات
- همسر و فرزندان بانوان ایرانی سرشماری شده که برای آنها برگ تردد صادر شده است

تبصره 1 : دارندگان کارت آمایش 12 و هویت 11 و دارندگان کارت آمایش 11 و هویت 10 که موفق به شرکت در طرح های آمایش نشده اند لازم است برای بررسی امکان شرکت در طرح آمایش 14 به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت مراجعه نمایند.

2- مدارک مورد نیاز:
- کارت آمایش 13 ، هویت 12 و برگه های اصلاحات و تغییرات معتبر

تبصره 2 : سایر مدارک مورد نیاز شرکت در طرح و تشریح مراحل اداری کتباً در زمان نوبت دهی به سرپرست خانوار ابلاغ خواهد شد.