مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

ضرورت تعامل و همکاری روحانیون و متنفذین در ارائه خدمات مطلوب به اتباع خارجی

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به ضرورت تعامل و همکاری روحانیون و متنفذین در ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به اتباع خارجی  اشاره نمود

نشست صمیمی  مشترک  مهندس خوشنويس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌خارجی استانداری يزد با جمعی از روحانيون،متنفذین و ریش سفیدان  در تاریخ ٣ اسفند ماه در این اداره کل برگزار گردید .
در این‌نشست پیرامون بررسی و حل مشکلات اتباع گفتگو صورت گرفت