مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

ضرورت تخصیص شعبه ویژه جهت رسیدگی امور مرتبط با اتباع خارجی

ابوالفضل خوشنویس بیان داشت رسیدن به اهداف تعیین شده بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه های دیگر دشوار و غیرممکن است لذا کل اداره اتباع آمادگی لازم برای همکاری در همه حوزه ها را دارد تا فعالیت ها شتاب بیشتری گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: «ابوالفضل خوشنویس» مدیر کل مور اتباع و مهاجرین خارجی یزد با حضور در دادگستری با  " غلامعلی دهشیری" رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت ‌و گو کرد.
ابوالفضل خوشنویس در این دیدار با اشاره به اقدامات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، ضمن تشریح روند حضور اتباع در استان و چگونگی ارائه خدمات به آنان خاطر نشان کرد رسیدن به اهداف تعیین شده بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه های دیگر دشوار و غیرممکن است لذا کل اداره اتباع آمادگی لازم برای همکاری در همه حوزه ها را دارد تا فعالیت ها شتاب بیشتری گیرد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه به ضرورت تخصیص شعبه ویژه امور مرتبط با اتباع و مهاجرین خارجی در راستای سرعت بخشیدن و انسجام  در صدور احکام قضایی اشاره نمود.

دهشیری رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت :دادگستری بر حسب وظیفه خود به طور جد و برمبنای قانون، امور مربوط به اتباع خارجی را پیگیری می کند و در تمامی زمینه هایی که نیاز به همکاری نهاد قضایی باشد با تعاملی بیشتر از گذشته اقدام خواهد نمود. وی در ادامه بر لزوم تدوین برنامه و طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی جهت رسیدن به یک وحدت رویه و سیاست مشخص در بین دستگاه های اجرایی استان تاکید نمود.